Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Zondagse diensten

Zondagse diensten
Elke zondag is er om 9.30 uur of 11.00 uur een kerkdienst. Bijzondere diensten beginnen soms ook om 10.00 uur. Bij de kerkdiensten staat het juiste aanvangstijdstip vermeld.
In toenemende mate worden de kerkdiensten in clusterverband gehouden. Dat betekent dat de dienst samen met de Gereformeerde Kerk van Ten Post, de Protestantse Gemeente Garmerwolde / Thesinge en de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen plaats vindt. Deze kerkdiensten worden bij toerbeurt in Ten Boer, Ten Post, Thesinge en Stedum gehouden. Het kan dus gebeuren dat in ons kerkgebouw 's zondags geen dienst wordt gehouden.
 
Beamer Beamer
Tijdens de diensten wordt gebruikt gemaakt van een beamer, waarop de diverse onderdelen van de dienst worden geprojecteerd. Dit heeft o.a. als voordeel dat liederen uit diverse liedbundelskunnen worden gezongen. Standaard zingen we uit het nieuwe liedboek.
 
Gastpersoon / koster

Gastpersoon / koster
Een groep vrijwilligers zorgt volgens een rooster beurtelings dat de kerk voor de eredienst in gereedheid wordt gebracht. Deze gastpersonen zorgen tevens dat de kerkgangers welkom worden geheten. Coördinator is Ingrid Kort, tel. 551303.
De sleutels van de kerk kunnen worden gehaald bij Gerdy Hofman, Lopsterweg 4a, tel. 551707.
 
Kindernevendienst

Lied als uitgeleide
Kindernevendienst
Tijdens de kerkdiensten wordt er kindernevendienst gehouden. Hier wordt veelal uit “Kind op zondag" gewerkt. Rond de kerkelijke feestdagen wordt meestal aan een project rond een bepaald thema gewerkt. De kinderen verlaten vóór de 1e schriftlezing de dienst en komen tijdens  het lied na de preek weer terug, waarbij eventueel in het kort wordt verteld wat ze hebben gedaan. 
 
Kinderoppas

Kinderoppas
Omdat de meeste ouders het prettig vinden om samen naar de kerk te gaan, is er kinderoppas geregeld voor de ouders met kinderen tot 4 jaar. De oppas wordt in “Trefpunt” gehouden door vrijwilligers. De ouders kunnen hun kinderen tijdens de collecte weer ophalen. 
Aangezien het door het kleine aantal jonge kinderen niet altijd zeker is of er van de oppasdienst gebruik wordt gemaakt, is er een beloproepsysteem. Als je oppas
wilt, dan graag op de voorafgaande zaterdag vóór 18.00 uur bellen met contact-persoon Mirjam Vast, Stationsstraat 2, tel. 855309.
Bij gezamenlijke diensten in Ten Post, Garmerwolde/Thesinge is er geen oppas-dienst.
Hebt u vragen, bel dan gerust even met Mirjam.
 
Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt 5 keer per jaar gevierd. In de regel in de maanden februari, juni, september en november en op Witte Donderdag. Voor de viering van het Heilig Avondmaal zijn zowel doopleden als belijdende leden uitgenodigd. De viering wordt lopend gehouden. Er wordt zowel wijn als druivensap uitgereikt, ieder kan vrij kiezen.
Voor gemeenteleden die meeluisteren via de kerkomroep bestaat de mogelijkheid thuis het avondmaal mee te vieren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de kerkenraad.
Gasten, die in hun eigen gemeente gewend zijn het avondmaal te vieren, zijn van harte uitgenodigd aan de viering deel te nemen.
 
 
 
 

Dienst in Thesinge
datum en tijdstip 20-10-2019 om 9.30 uur

Na de dienst koffiedrinken
meer details

Dienst in Thesinge - Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 27-10-2019 om 9.30 uur

Geen koffiedrinken
meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.