Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Vacature kerkelijk werker

Vacature kerkelijk werker


Protestantse gemeente Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post

Wij zijn een nieuwe samengevoegde enthousiaste gemeente bestaande uit vier plattelandsdorpen ten noordoosten van de stad Groningen. Als gemeente zoeken we de ontmoeting met God, met elkaar en met de mensen en de wereld om ons heen. We willen daarbij een zelfstandige laagdrempelige gemeente zijn, waarin veel aandacht is voor gemeenteopbouw en het blijven omzien naar elkaar en onze naasten. Één gemeente met in ieder dorp een ‘vierplek’.
 
Wij zoeken een motiverende
kerkelijk werker m/v
voor 24 uren per week

De kerntaken zijn
- toerusting en begeleiding ten aanzien van gemeente opbouw
- pastorale zorg (crisis, ziekte en rouw), individueel en/of in groepsverband
- ondersteunen en begeleiden van de vrijwilligers in de taakgroep pastoraat

We zoeken een kandidaat die
- een flexibele en enthousiaste instelling heeft
- open staat voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden
- samenbindend en inspirerend kan zijn
- gemakkelijk is in de omgang met mensen
- zelfstandig kan werken in een pluriforme gemeente
- een duidelijke visie heeft op het pastoraat en gemeente opbouw
- het christelijke geloof belijdt en belijdend lid is van de PKN
- een opleiding theologie succesvol heeft afgerond
- staat ingeschreven in het register van kerkelijk werkers van de PKN - in bezit is van een rijbewijs en eigen vervoer

Wij bieden
- een gemeente zonder vaste predikant
- een dienstverband van 24 uren per week
- een aanstelling voor 1 jaar met intentie tot verlenging
- een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de regelingen voor de kerkelijk werker PKN
- ondersteuning vanuit de kerkenraad

Informatie en solliciteren
Voor nadere informatie en uw sollicitatie, voorzien van motivering en cv, kunt u mailen naar Dhr. P Tillema,   email
terug
 
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.