Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Stille week Stille week
STILLE WEEK 21 T/M 26 MAART 2016
Op veel afbeeldingen van de kruisiging en op crucifixen (kruisbeelden) vind je de letters INRI. Zij vormen de beginletters van het Latijnse opschrift op
het kruis van Jezus.

I – Iesus = Jezus
N – Nazarenus = uit Nazareth
R – Rex = Koning
I – Iudaeorum = van de Joden

Dit opschrift was in opdracht van Pontius Pilatus in drie talen geschreven: 
In het Hebreeuws – de taal van de tempel en van het volk van de Joden.
In het Grieks – de taal van de kunst en de cultuur en tevens de omgangstaal in het hele Middellandse Zeegebied.
In het Latijn – de taal van de politiek en het recht.
Zo’n houten bordje met opschrift, waarop de beschuldiging was geschreven, heette in het latijn ‘titulus’. Ons woord ‘titel’ komt daarvandaan. Jezus’ titel is:
‘KONING VAN DE JODEN’
In het evangelie naar de beschrijving van Marcus komt deze titel ‘Koning van de Joden’ vijf keer voor, en uitsluitend in hoofdstuk 15. Blijkbaar wil Marcus duidelijk laten uitkomen wat Jezus aan het kruis heeft gebracht: zijn aanspraak op zijn koninklijke waardigheid.
Het is goed om ieder jaar een week van bezinning te vieren, waarin we dagelijks als volgelingen van Jezus, zijn lijden, sterven en opstanding uit de doden gedenken.
U/jij bent van harte welkom om één of meerdere samenkomsten bij te wonen in de Bartholomeüskerk in Stedum.

Op maandag t/m woensdag én op zaterdag van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur, op donderdag van 18.45 uur tot 19.15 uur.
Op Goede Vrijdag is er geen samenkomst; die avond zijn er diensten in de verschillende kerken.

Organisatie: NBG werkgroep Stedum/Westeremden
terug
 
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.