Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
In Memoriam Jan Jakob Doorn In Memoriam Jan Jakob Doorn

In Memoriam Jan Jakob Doorn
geboren: 9 januari 1928
overleden 11 november 2017

Hoeveel preien zou hij in zijn leven hebben gezaaid? Hoeveel tomaten? Hij was tuinder in hart en nieren. Terwijl de wereld rondom hem heen veranderde, en daarmee ook zijn eigen leven, bleef zijn tuin. Achter het huis. Bleef de opbrengst van het land. Zijn land.
Ooit was hij begonnen bij de boer, als landarbeider. De mechanisatie kwam. Hij kwam te werken bij de woningbouwvereniging. Eerst in de tuinen, later als conciërge. De wereld kwam losser te staan van het agrarische leven. Van de grond. Maar hij niet.
Hij was een lieve man, zei zijn dochter Zwannie. Zei later ook zijn zoon Niek. Zorgzaam. Sociaal.
Er is een mooie foto van hem en zijn vrouw. Twee jonge mensen. Het is een oude foto. Hij kijkt wat bedachtzaam in de camera, maar zij is open en vrij. “De vrolijkheid van onze moeder heeft hem vaak gesteund”, zeiden zijn kinderen. Aan het begin van hun huwelijk, toen Jan Jakobs vader plotseling gestorven was, later in zijn leven toen hij met pensioen thuis kwam. En dat nog niet zo meeviel.
Ze waren twee handen op éen buik. Spic en Span.
Er is nòg een foto. Daar zijn beiden oud geworden.  Zijn vrouw houdt hèm bij de hand. Ze vertrouwt helemaal op hèm. De rollen leken omgedraaid. Mooi als je zo in elkaar opgaat. Als je zo samen groeit tot één. En er beiden sterk van wordt.
We lazen bij de uitvaart de gelijkenis van de zaaier. Dat wij veel zaaien. In het leven van anderen. Maar de gelijkenis vertelt net zozeer: er wordt veel gezaaid in jóuw leven. De goedheid van God is er. Soms heel even. Soms niet langer dan een vermoeden. Maar soms ook sterk en krachtig. Komt het op. En draagt de goedheid ons. Het is een wonder.
Met de gelijkenis van de zaaier, vertrouwden wij Jan Jakob toe aan de aarde. De belofte is dat òns leven als zaad zal zijn. Het zal opkomen en tot bloei komen. Juist als het is gestorven. Want God is trouw.
We wensen Niek en Clara, Zwannie en haar zoon Jan toe dat zij iets van die goedheid kunnen bewaren. God zegene jullie!

Ds. Sybrand van Dijk. 

 

terug
 
 
 
 

Dienst in Kloosterkerk Ten Boer
datum en tijdstip 31-03-2019 om 10:00

Medewerking wordt verleend door de cantorij

Koffiedrinken na de dienst
meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.