Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
In Memoriam Bregtje Bolhuis-Buikema In Memoriam Bregtje Bolhuis-Buikema

In memoriam Bregtje Bolhuis-Buikema
â 26 oktober 1936                U 20 april 2017
 
En God zeide: Er zij licht; en er was licht.
En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
 
Acht maanden na het overlijden van haar “Janneman”, namen wij afscheid van Bregtje Bolhuis-Buikema bij natuurbegraafplaats Reiderwolde.
Lief, was het woord dat telkens weer klonk in de gesprekken over Bregtje. Ze had altijd het kleine meisje in haar levend weten te houden. Met haar soms stralende blik, haar directe eerlijkheid, haar nieuwsgierigheid, en haar charme die maakte dat ze met veel ondeugd wegkwam.
Haar jeugd bracht ze door in Hardenberg, samen met haar tweelingzus en broertje. Ze had een mooie jeugd, met veel buiten spelen en met ouders waar ze stapelgek op was.
Dat haar moeder overleed toen ze 29 jaar was en haar vader toen ze 36 jaar was, heeft haar veel verdriet gedaan.
In de jaren zestig ontmoette Bregtje Jan op het station in Hoogeveen. Hij was een betrouwbare, zorgzame man, iemand bij wie ze zich geborgen voelde. 46 jaar hebben ze hun leven met elkaar gedeeld. Het waren jaren waarin ze de vreugde van de geboorte van hun dochters Boudje en Charita beleefde en genoot van het moederschap. En het waren jaren waarin Bregtje veel ziekte te verduren kreeg en toch altijd wonder boven wonder erdoorheen kwam.
Eens vertelde ze dat haar moeder een groot licht had gezien toen ze stierf. Zou dat de hemel zijn geweest? Kon je het maar zeker weten, verzuchtte ze. Want ze worstelde er mee. Bestond God wel echt? En is alles wel zoals de Bijbel het vertelt?
In de laatste weken van haar leven zongen we over dat licht: “Lichtstad met uw paarlen poorten”, wat ze ook voor Jan had gezongen toen hij stierf, en “Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen”.
Vlak na Pasen is Bregtje in dat licht opgegaan, licht van de eerste scheppingsdag dat blijft, ook als donker en licht zich hier beneden afwisselen.
Moge dat licht Boudje en Charita begeleiden op de weg die zij moeten gaan zonder hun ouders en hen verlichten in al het verdriet en de dierbare herinneringen die zij ervaren. 

 

terug
 
 
 
 

Dienst in Kloosterkerk Ten Boer
datum en tijdstip 31-03-2019 om 10:00

Medewerking wordt verleend door de cantorij

Koffiedrinken na de dienst
meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.