Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
In Memoriam Anne Feenstra In Memoriam Anne Feenstra

In memoriam Anne Feenstra
â 25 april 1944                U 24 april 2017
 
Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Here der heerscharen
Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heren
(Psalm 84)
 
Het leven van Anne Feenstra zouden wij kunnen zien als een lieflijke woning. Een lieflijke woning met vele kamers, waarbij elk van die kamers een bepaald aspect van Annes leven is geweest.
Annes fundament werd gelegd in 1944 in Stiens. Hij groeide op in een gezin met drie broers en een zus. Als kind hielp hij zijn vader mee op het land. Zijn vader was een harde werker, zoals Anne zelf later ook op de boerderij in Eppenhuizen, waar hij 35 jaar lang hielp op het land met zaaien, oogsten, rooien, ploegen en aardappels sorteren.
Eind jaren zestig ontmoette Anne Hetty, die had geschreven op zijn advertentie in het blad van de Christelijke Jongeren Vereniging en na een jaar verkering trouwden ze. Al gauw werd Gerben geboren en daarna volgden nog twee dochters, Antina en Sandra.
Anne was een strenge vader, maar ook een vader die ging eieren zoeken, die je met schaatsen en al optilde om je naar het ijs te brengen en waar je in het weekend patat mee at. En later een opa van zes prachtige kleinkinderen.
In zijn vrije tijd onderhield Anne de grote groentetuin en zong hij als eerste bas in het Christelijk Mannenkoor. Samen met Hetty ging hij graag op vakantie naar Terschelling of op verre reizen naar Brazilië en Curaçao.
Waar Hetty was, was Anne en waar je Anne zag, zag je Hetty. De twee waren met elkaar vervlochten. Toen Hetty ziek werd en in september 2016 overleed, kwam Anne in een diepe put terecht. Het was alsof hij zich terugtrok in die ene kamer van zijn leven: de kamer die met Hetty en hun liefde verbonden was. Een kamer die zich steeds meer vulde met verdriet en machteloosheid.
Waar iedereen om hem heen al die andere kamers in zijn levenshuis zag, zoveel wat er nog wel was, wat er nog te doen was, zoveel om voor te leven, zei Anne “ik zie geen licht”. Een leven zonder Hetty kon, wilde of durfde hij niet te leven.
De dag voor zijn verjaardag ging Anne naar waar hij verlangde te zijn, naar Hetty. In de hemelse voorhoven waar geen verdriet en gemis zijn. 
Wij wensen Gerben en Karin, Antina en André, Sandra en Gerrit, Annes kleinkinderen en zijn familie en vrienden kracht toe en troostende liefde in deze tijd vol gevoelens en gemis. Dat het verdriet en de dierbare herinneringen aan Anne, zo kort na het verlies van Hetty, een goede plek mogen krijgen in hun eigen lieflijke woning.

 

terug
 
 
 
 

Dienst in Kloosterkerk Ten Boer
datum en tijdstip 31-03-2019 om 10:00

Medewerking wordt verleend door de cantorij

Koffiedrinken na de dienst
meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.