Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
rond de kerkdiensten rond de kerkdiensten
Rond onze kerkdiensten

De kerkdiensten die ‘s zondags  in onze kerk worden gehouden beginnen in de regel om 9.30 uur. Soms is het aanvangstijdstip 10.00 uur  of 11.00 uur.
Enkele gebruiken in de kerkdiensten:
•    De kerkenraad komt na het zingen van het lied-vóór-de-dienst de kerk binnen.
•    De afkondigingen worden gelezen door de dienstdoende ouderling.
•    De kinderen verlaten vóór de eerste schriftlezing de kerk om naar de kindernevendienst te gaan en komen direct na de overdenking weer terug. 
•    Het gebed wordt veelal afgesloten met het samen bidden van ‘Het Onze Vader’ in de nieuwe vertaling. 
•    Tijdens het lezen of zingen van de geloofsbelijdenis gaat de gemeente staan.
•    De kerkdienst wordt na de zegen door de gemeente afgesloten met een gezongen 'Amen'. 

- Kinderoppas
Omdat de meeste ouders het prettig vinden om samen naar de kerk te gaan, is er kinderoppas geregeld voor de ouders met kinderen tot 4 jaar. De ouders kunnen hun kinderen tijdens de collecte weer ophalen. 
Aangezien het niet altijd zeker is of er van de oppasdienst gebruik wordt gemaakt, is er een beloproepsysteem. Als je oppas wilt, dan graag op de voorafgaande zaterdag vóór 18.00 uur bellen met contactpersoon Mirjam Vast, tel. 855309. Heb je vragen, bel dan gerust even met Mirjam.

- Gastpersonen
Een groep vrijwilligers zorgt volgens een rooster beurtelings dat de kerk voor de kerkdienst in gereedheid wordt gebracht. Deze gastpersonen zorgen tevens dat de kerkgangers welkom worden geheten. 

- Kindernevendienst
Tijdens de kerkdiensten wordt er kindernevendienst gehouden. Hier wordt veelal uit “Kind op zondag" gewerkt. Rond de kerkelijke feestdagen wordt meestal aan een project rond een bepaald thema gewerkt. De kinderen verlaten vóór de 1e schriftlezing de dienst en komen tijdens het lied na de overdenking weer terug, waarbij eventueel in het kort wordt verteld wat ze hebben gedaan. 

- Afkondigingen
Elke kerkdienst worden er afkondigingen gedaan aan de gemeente. Ze worden door de dienstdoende ouderling opgesteld en voorgelezen.
Naast vaste onderdelen, zoals welkom,  naam voorganger en organist, bestemming collectegelden en wie de bloemen als groet van de gemeente krijgt, kunnen ook bijzondere zaken betreffende het gemeenteleven worden afgekondigd.
Hebt u bijzondere afkondigingen, dan kunt u die tot zaterdagmiddag 12 uur inleveren bij de ouderling van dienst.

- Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt 5 keer per jaar gevierd. In de regel in de maanden februari, juni, augustus en november en op Witte Donderdag.
Voor de viering van het Heilig Avondmaal zijn zowel doopleden als belijdende leden uitgenodigd. De viering wordt zittend in de banken gehouden. Er wordt zowel wijn als druivensap uitgereikt, ieder kan vrij kiezen.
Voor gemeenteleden die meeluisteren via de kerkomroep bestaat de mogelijkheid thuis het avondmaal mee te vieren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de kerkenraad.
Gasten, die in hun eigen gemeente gewend zijn het avondmaal te vieren, zijn van harte uitgenodigd aan de viering deel te nemen.

- Beamer 
In de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van een beamer, waarmee de orde-van-dienst wordt geprojecteerd. De voorbereiding voor het projecteren van de orde-van-dienst wordt gedaan door vrijwilligers. Het emailadres van het beamerteam is       beamteam@pkn-gtstp.nl 

- Bloemen in de kerk
Tijdens elke zondagse kerkdienst staat in de kerk een boeket of bloemstuk. Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen bezorgd bij gemeenteleden, b.v. mensen die iets te vieren hebben, mensen die thuisgekomen zijn uit het ziekenhuis of jarigen van 75 jaar of ouder. Ook gaan de bloemen soms naar zieken, in of buiten de gemeente, of naar mensen, die door de kerk bedankt worden voor hun inzet. 

- Geluidsopname van de dienst
Alle diensten in Stedum worden voor de kerkomroep opgenomen en uitgezonden.  In voorkomende gevallen, b.v. bij rouw- en trouwdiensten, kan via internet een geluidsopname van de dienst worden gedownload (www.kerkomroep.nl). 

- Autodienst
Voor iedereen, die niet in staat is zelf naar de kerk te gaan kan een autodienst worden  ingesteld. Momenteel zijn er voor zover bekend geen personen, die opgehaald willen worden. Als er zich weer personen aanmelden, dan wordt een rooster opgesteld van vrijwilligers, die bereid zijn om deze kerkgangers met de auto te halen en te brengen. Voor vervoer naar Ten Boer, Ten Post of Thesinge bij gezamenlijke diensten kan ook contact worden opgenomen met de coördinator (tel. 0596-551303).
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.