Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Contactadressen Contactadressen

Kerkgebouw:      
     adres:  Bedumerweg 32, 9921 PM  Stedum

Voorzitter kerkenraad:
     dhr. P. Hoving, tel 0596-551958

Scribaat:
     adres:   Borgweg 7, 9921 RH  Stedum
     e-mail:  
               
Verenigingsgebouw:
    "Trefpunt", gebouw achter de kerk, tel. 0596-551827
    Coördinator beheer en verhuur "Trefpunt":
    mw. Gerdy Hofman-Tillema  tel. 0596-551707

Voorzitter diaconie / KerkinActie:
     mw. S.J. Kruizinga-Dijkstra, tel. 0596-551232
     mailadres diaconie: 

Voorzitter kerkrentmeesters:
     dhr. N.J. Schutter, tel. 0596-551375

Preekvoorziener:
     dhr. P. Tillema, tel. 0596-551757, e-mail:     
       

Kerkblad Protestantse gemeente Garmerwolde|Thesinge| Stedum|Ten Post:
     redactielid namens Stedum: Jeannette Mulder, tel. 0596-551822, e-mail:  
     bezorging:  Iris en Tijn Kort, Borgweg 6, tel. 551303

Mailadres beamerteam:
     
 

terug
 
 
 
 

Dienst in Thesinge
datum en tijdstip 28-04-2019 om 11:15 uur

meer details

Bevrijdingsdag - dienst in Ten Post
datum en tijdstip 05-05-2019 om 9:30 uur

meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.