Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Contactadressen Contactadressen
Kerkgebouwen:      
     adres Stedum:  Bedumerweg 32, 9921 PM  Stedum
     adres Thesinge:  Kerkstraat 7, 9797 PD  Thesinge
     adres Ten Post: Jan Zijlstraat 2, 9792 PV  Ten Post

Voorzitter kerkenraad:
     dhr. P.C. Heidema, tel 050-3021629

Scribaat:
     adres:   Borgweg 7, 9921 RH  Stedum
     e-mail:  
               
Verenigingsgebouw Stedum:
    "Trefpunt", gebouw achter de kerk, tel. 0596-551827
    Coördinator beheer en verhuur "Trefpunt":
    mw. Gerdy Hofman-Tillema  tel. 0596-551707

Voorzitter diaconie / KerkinActie:
     dhr. A. Kort, tel. 0596-551303
     mailadres diaconie: 

Voorzitter kerkrentmeesters:
     dhr. J. Jongsma, tel. 050-3023307

Preekvoorziener:
     dhr. P. Tillema, tel. 0596-551757, e-mail:     
       

Kerkblad Protestantse gemeente Garmerwolde|Thesinge| Stedum|Ten Post:
     redactielid namens Stedum: Jeannette Mulder, tel. 0596-551822, e-mail:  
     bezorging Stedum:  Iris Kort, Borgweg 6, 9921  RH  Stedum, tel. 551303
     bezorging Garmerwolde/Thesinge: J. Mollema, Molenweg 14, 9797 PT  Thesinge, 050-3022242
     bezorging Ten Post: H. Palsma, Rijksweg 50, 9792 PB  Ten Post, tel. 050-3022295 

Mailadres beamerteam:
     
 
terug
 
 
 
 

Dienst in Thesinge
datum en tijdstip 20-10-2019 om 9.30 uur

Na de dienst koffiedrinken
meer details

Dienst in Thesinge - Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 27-10-2019 om 9.30 uur

Geen koffiedrinken
meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.