Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Stedum
 
 
Contactadressen Contactadressen

Kerkgebouw:      
     adres:  Bedumerweg 32, 9921 PM  Stedum

Voorzitter kerkenraad:
     dhr. P. Hoving, tel 0596-551958

Scribaat:
     adres:   Borgweg 7, 9921 RH  Stedum
     e-mail:  
               
Verenigingsgebouw:
    "Trefpunt", gebouw achter de kerk, tel. 0596-551827
    Coördinator beheer en verhuur "Trefpunt":
    mw. Gerdy Hofman-Tillema  tel. 0596-551707

Voorzitter diaconie / KerkinActie:
     mw. S.J. Kruizinga-Dijkstra, tel. 0596-551232

Voorzitter kerkrentmeesters:
     dhr. N.J. Schutter, tel. 0596-551375

Preekvoorziener:
     dhr. P. Tillema, tel. 0596-551757, e-mail:     
       

Kerkblad "Kerkinfo":
     redactie: Jeannette Mulder, tel. 0596-551822, e-mail:  
     bezorging:  Iris en Tijn Kort, Borgweg 6, tel. 551303

Mailadres beamerteam:
     
 

terug
 
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van alle clusterdiensten is er gelegenheid om koffie te drinken. Als de dienst om 11.00 uur begint, is het koffiedrinken voorafgaand aan de dienst.
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.