Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Clusterpredikant Clusterpredikant
Wat is een clusterpredikant?
Op 11 oktober jl. is ds René Kok als clusterpredikant verbonden aan het cluster Ten Boer. Hieronder stelt hij zich aan u voor. Omdat René de eerste clusterpredikant is van Nederland, is het goed om u te informeren over de achtergrond en de inhoud van deze functie.
 
Achtergrond
De PKN-kerk krimpt al jaren en op het Groningse platteland geldt dat eens te meer. Het traditionele antwoord op de krimp was de fusie van gemeenten. Kleinere gemeenten gingen op in grotere, met als gevolg dat de kerk vaak helemaal verdween uit de kleinere dorpen.
Omdat dit niet wenselijk is, is de classis Winsum enige jaren geleden gestart met het stimuleren van clustervorming. Een cluster is een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten. De gemeenten kijken op welke terreinen ze samen kunnen werken, met behoud van de kerkelijke aanwezigheid in ieder dorp. Zo wordt de plaatselijke gemeente ontlast en kunnen gemeenten elkaar stimuleren.

                                   
Het cluster Ten Boer
In ons cluster Ten Boer is de clustervorming enthousiast opgepakt. Ten Post, Stedum en Thesinge/Garmerwolde waren al aan het samenwerken en later zijn de Gereformeerde Kerk Ten Boer en de Kloosterkerkgemeente aangehaakt. We zijn gaan samenwerken op tal van gebieden en daar mogen we best trots op zijn. Prachtige clusterdiensten, een bruisende startweek en een inspirerend vormings- en toerustingsprogramma zijn slechts enkele voorbeelden.
Tegelijkertijd constateren we dat we elkaar vooral gevonden hebben in de praktische samenwerking; de inhoudelijke en theologische verdieping is onderbelicht gebleven. Ook weten we niet goed hoe het in de toekomst verder moet. Hoe kunnen we samen optrekken met behoud van de eigenheid van ieder dorp en in een situatie waarbij de ene gemeente intensiever en in een ander tempo wil samenwerken dan de andere?
 
De clusterpredikant
Ds. René Kok wordt onze clusterpredikant en gaat ons in de komende drie jaar helpen om deze vragen te beantwoorden. Uiteraard komt René niet in de plaats van onze predikanten en kerkelijke werker, zij blijven het werk doen dat ze nu ook doen.
Ds. René Kok gaat gezamenlijke activiteiten coördineren en verdere mogelijkheden tot samenwerking verkennen en stimuleren. Daarbij ligt de nadruk op de theologische verdieping. Ook gaat René samen met ons nadenken over een geschikte bestuursvorm voor het cluster. Uiteindelijk moet dat leiden tot een plan van aanpak voor onze toekomst, zodat we ook in de komende decennia Gods kerk mogen blijven op het Hogeland.
Voor de functie van clusterpredikant is een uitgebreid projectplan geschreven. Dit kunt u terugvinden op de website: http://www.pkntenboer.nl/hervormde/diversen/
projectplan%20clusterpredikant.pdf.
De inzet van de clusterpredikant is mede mogelijk gemaakt door een aantal subsidies vanuit de landelijke en regionale kerk. Zij zullen de ontwikkelingen in ons cluster met belangstelling volgen.
In de komende tijd zal ds. René Kok kennismaken met de verschillende gemeenten. Uiteraard houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
 
Namens het clusteroverleg,
Helma Overeem, Voorzitter Kloosterkerkgemeente Ten Boer

Even voorstellen: ds. René Kok
Mijn naam is René Kok. Vanaf 11 oktober 2015 zal ik in uw midden werken als clusterpredikant.
Mijn opdracht is om de gemeentes van het cluster Thesinge/Garmerwolde, Stedum, Ten Post, Ten Boer, Woltersum, Sint Annen te ondersteunen om tot meer samenwerking te komen en ook om de samenwerking inhoudelijk meer verdieping te geven.
 
Om iets van mij zelf te vertellen. Ik ben getrouwd met Marjan, met wie ik ook samen predikant ben in onze woonplaats Nijeveen (bij Meppel). Ik ben vader van twee dochters die beiden studeren en op kamers wonen. Ruim twintig jaar geleden begonnen in Friesland als predikant, daarna als jeugdpredikant in Doetinchem en nu gemeentepredikant in Nijeveen. Daarnaast heb ik veel korte functies gehad o.a. als adviseur in het jeugdwerk. Naast mijn predikantschap werk ik als relatietherapeut en begeleid ik ook groepen in zorg- en onderwijsinstellingen. Ik werk dus veel in en op het vlak van kerk en begeleiding. Mijn insteek is om samen met mensen te kijken hoe je van betekenis kan zijn, zodat het de moeite waard is om samen te leven en te werken. Bepaald geen ‘kille manager’ die dus even orde op zaken komt stellen. Daarvoor ben ik ook te lang predikant en weet ik hoe lief de kerk is voor mensen en hoe belangrijk het is om een eigen plek te hebben. In de komende tijd hoop ik alle gemeentes te bezoeken om in gesprek te komen en om te luisteren naar wat voor u belangrijk is. Van daar uit moeten we dan een weg gaan zoeken hoe kerk te zijn naar de toekomst. Het is pijnlijk als je ziet hoe alles minder wordt en steeds minder kan. Maar met elkaar hebben we genoeg te bieden om een veelkleurige gemeenschap te vormen die toekomst heeft. Dat wordt de zoektocht. Ik hoop u te ontmoeten.
Ds. René Kok

 
terug
 
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.