Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Cluster Cluster
Een paar jaar geleden is binnen de classis een aanzet gegeven om tot
clustervorming te komen. Dit houdt in dat er een samenwerking komt tussen een grote(re) gemeente met een aantal omliggende kleinere gemeenten. In dat verband heeft onze kerk zich gericht op samenwerking binnen het cluster Ten Boer. 
Voorlopig betreft dit de Gereformeerde Kerk van Ten Post en de Protestantse Gemeente Garmerwolde / Thesinge en (vvorlopig) in mindere mate de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen.
In het clusteroverleg wordt nagedacht over de verschillende mogelijkheden voor samenwerking. Zo is er vanaf 2014 elke maand één gezamenlijke dienst met Ten Post en Thesinge/Garmerwolde en in de zomermaanden wordt er gerouleerd tussen deze drie kerken samen met de Hervormde Gemeente van Ten Boer. In 2015 zal het aantal clusterdiensten worden uitgebreid naar 2 per maand.
Op het gebied van Vorming &Toerusting is besproken welke gezamenlijke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld film, gespreksgroep, geloofsopvoeding, boekbespreking, nieuw liedboek en stille week. Voor het startweekend worden al verschillende gezamenlijke activiteiten georganiseerd.
Aan de catechisaties in Stedum wordt ook deelgenomen door de jeugd van de Gereformeerde kerk van Ten Post.
terug
 
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.