Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Beleidsplan Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in NederlandKernpunten uit het beleidsplan van onze gemeente
 

In ons kerk-zijn willen wij ons concentreren op:

  • De verborgen omgang met God: inspiratie en spiritualiteit.God roept mensen. Hij spreekt en mensen reageren daarop. Ze zingen liederen, ze bidden om ontferming en ze maken iets zichtbaar in hun levensstijl. In de gemeente speelt deze relatie met God een grote rol. Niet alleen in de eredienst, maar ook tijdens vergaderingen, gespreksavonden enz.  Om hierin trouw te blijven is de leiding van Gods Geest nodig. 

  • Gemeenschap met elkaar. We zijn als mensen aan elkaar gegeven door God als schakels van een ketting. In de gemeente kiezen we elkaar niet uit. We zijn geen vrienden en worden dat misschien ook nooit, maar we horen als zusters en broeders wel bij elkaar, omdat we bij de Ene horen. Die onderlinge relatie is niet vanzelfsprekend, er moet blijvend aandacht aan besteed worden. Door pastoraat een blijvende plek te geven, door informele contacten zoals koffiedrinken na de dienst en gespreksgroepen. De manier waarop wij met elkaar omgaan, bepaalt voor het grootste deel ook onze uitstraling naar onze omgeving.

  • ​Onze taak in de wereld.We hebben een taak in de wereld waarin wij leven. Er is een wisselwerking tussen de kerk en haar omgeving. Enerzijds richt de kerk zich op haar omgeving, het ‘woord voor de wereld’, denk aan zending, evangelisatie en diaconie. Anderzijds wordt de kerk door de omgeving beïnvloed. Zo zal het contact met mensen met een andere geloofsovertuiging (moslims) of uit andere culturen (asielzoekers) van invloed zijn op onze kijk op de kerk en de wereld. Hierdoor zullen ook verschuivingen optreden in onze taak aan de wereld.

terug
 
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Kloosterkerkgemeente Ten Boer


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.